REGULAMIN PROMOCJI „Z tą ulotką 5% rabatu na pierwszy miesiąc„

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Promocji „Z tą ulotką 5% rabatu na pierwszy miesiąc” określa warunki i zasady skorzystania przez Klienta z Promocji „Z tą ulotką 5% rabatu na pierwszy miesiąc”, zwanej dalej Promocją.
2. Promocja organizowana jest przez Agencję Reklamową PS RELATIONS Sabina Dziuba, z siedzibą w Libiążu, przy ulicy Cegielnianej 1, 32-590 Libiąż, NIP: 6282236767, REGON: 369073183.
3. PS Relations świadczy usługi objęte Promocją na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Promocji.
4. Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego treści pojęć:
a. Klient – uczestnik, który zdecyduje się na zakup usług oferowanych przez PS Relations w wyżej wymienianej promocji i przestrzega regulaminu promocji,
b. Nowy Klient – osoba, która przez minimum 3 miesiące od zgłoszenia nie korzystała z usług oferowanych przez PS Relations,
d. Umowa Promocyjna – umowa o świadczenie usług zawarta przez Klienta z PS Relations na warunkach i zasadach Promocji.

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji może skorzystać Klient, który spełni następujące warunki:
a. posiada ulotkę promocyjną,
b. jest nowym klientem PS Relations.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnością skorzystania z Promocji, w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej.

§ 3. Zasady skorzystania z Promocji
1. Promocja dotyczy usług świadczonych przez PS Relations.
2. Akcja promocyjna trwa do odwołania.
3. Klient w ramach promocji:
a. uzyskuje rabat na wszelkie usługi świadczone przez PS Relations na pierwszy miesiąc zawartej umowy,
b. wysokość rabatu przyznana klientowi wykazana jest na ulotce.
4. Klient może skorzystać z promocji tylko 1 raz.
5. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi.
6. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej.
7. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu.

REGULAMIN PROMOCJI „Z tą ulotką 50% rabatu na pierwszy miesiąc„

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin Promocji „Z tą ulotką 50% rabatu na pierwszy miesiąc” określa warunki i zasady skorzystania przez Klienta z Promocji „Z tą ulotką 50% rabatu na pierwszy miesiąc”, zwanej dalej Promocją.
2. Promocja organizowana jest przez Agencję Reklamową PS RELATIONS Sabina Dziuba, z siedzibą w Libiążu, przy ulicy Cegielnianej 1, 32-590 Libiąż, NIP: 6282236767, REGON: 369073183.
3. PS Relations świadczy usługi objęte Promocją na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Promocji.
4. Na potrzeby Regulaminu Promocji przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w jego treści pojęć:
a. Klient – uczestnik, który zdecyduje się na zakup usług oferowanych przez PS Relations w wyżej wymienianej promocji i przestrzega regulaminu promocji,
b. Nowy Klient – osoba, która przez minimum 3 miesiące od zgłoszenia nie korzystała z usług oferowanych przez PS Relations,
d. Umowa Promocyjna – umowa o świadczenie usług zawarta przez Klienta z PS Relations na warunkach i zasadach Promocji.

§ 2. Warunki skorzystania z Promocji
1. Z Promocji może skorzystać Klient, który spełni następujące warunki:
a. posiada ulotkę promocyjną,
b. jest nowym klientem PS Relations,
c. zawiera umowę o świadczenie usług z PS Relations na okres minimum 3 miesięcy.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z podanych powyżej warunków lub ich części skutkuje niemożnością skorzystania z Promocji, w szczególności wygaśnięciem Umowy Promocyjnej.

§ 3. Zasady skorzystania z Promocji
1. Promocja dotyczy usług świadczonych przez PS Relations.
2. Akcja promocyjna trwa do odwołania.
3. Klient w ramach promocji:
a. uzyskuje rabat na usługi świadczone przez PS Relations na pierwszy miesiąc zawartej umowy (rabat nie dotyczy usługi „filmowanie z drona”),
b. wysokość rabatu przyznana klientowi wskazana jest na ulotce,
c. rabat przyznany jest pod warunkiem zawarcia umowy z PS Relations na okres minimum 3 miesięcy.
4. Klient może skorzystać z promocji tylko 1 raz.
5. Promocja nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami i ofertami specjalnymi.
6. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Właściciela w całości lub w części, a zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej.
7. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację regulaminu.