Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne
1. Administratorem danych jest PS Relations Sabina Dziuba z siedzibą w Libiążu, przy ulicy Cegielnianej 1, 32-590 Libiąż, NIP: 6282236767, REGON: 369073183. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z usług oferowanych przez firmę.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. PS Relations pozyskuje informacje o Usługobiorcach:
a) poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych w formularzu kontaktowym,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
c) poprzez dobrowolne przekazanie danych na potrzeby realizacji zleceń.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).

§2. Cel i zakres gromadzenia i wykorzystania informacji
1. Podane przez Państwa dane są udostępnione Agencji Reklamowej PS Relations dobrowolnie, jednak są one niezbędne do:
1.1. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane do:
a) zawarcia umowy,
b) realizacji usług zawartych w umowie,
c) celów księgowych.
1.2. Pozostałe, dobrowolnie przekazane dane są wykorzystywane do:
a) realizacji usług zawartych w umowie,
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Przechowywane dane są odpowiednio zabezpieczone:
a) elektroniczne – przechowywane są na zabezpieczonych hasłami nośnikach w plikach o chronionym dostępie,
b) papierowo – przechowywane w miejscu (zabezpieczonym zamknięciem) niedostępnym dla osób postronnych.
4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@psrelations.pl.
5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek wycofania zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies
Strona internetowa PS Relations wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informacje te są wysyłane w postaci niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą:
a) adresu IP,
b) typu wykorzystywanej przeglądarki,
c) języka, rodzaju systemu operacyjnego,
d) dostawcy usług internetowych,
e) informacji o czasie i dacie,
f) lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.